Reglement van de camping

Reglement van de camping

Hieronder vindt u het reglement dat we toepassen op de camping, het doel ervan is om de relaties tussen de gasten te regelen en daarmee ieders verblijf aangenamer te maken:

 • Reserveringen: om organisatorische en administratieve redenen vragen wij u om de datum van aankomst en vertrek van de reservering te respecteren.
 • Plaatsen: de gereserveerde plaats wordt bepaald door de directie; bij het inchecken moeten alle gasten om veiligheidsredenen het identificatiearmbandje van de camping dragen. Het is verboden om de plaats te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de beheerders. Caravans en tenten dienen geïnstalleerd te worden volgens de instructies van de directie, die het recht heeft om toegang te weigeren aan personen of materialen die niet geschikt worden geacht. Het parkeren van voertuigen is toegestaan ​​in de ruimtes aangegeven door de directie die, indien nodig, kan verzoeken om het voertuig te verplaatsen om een ​​tent of een caravan te kunnen plaatsen.
 • Vertrek: de plaats moet voor 10.00 uur vrij zijn, anders wordt er een extra dag in rekening gebracht.
 • Receptie: de receptie opent om 9.00 uur en sluit om 21.00 uur. De betaling in contanten is mogelijk van 10.30 uur tot 12.30 uur, daarna is de kassa van de camping gesloten. Bij aankomst krijgt u een kaart met de tijden: deze moet zorgvuldig worden bewaard, de diensten zijn niet beschikbaar buiten de aangegeven tijden.

  Aankomst uiterlijk 18.00 uur.

 • Auto’s: auto’s moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd. Om veiligheidsredenen is toegang en parkeren van slechts één auto per kampeerplek toegestaan. Van 01/06 tot 31/08 moeten auto’s parkeren op de parkeerplaats op de camping.
 • Poort: de poort opent om 8.00 uur en sluit om 23.00 uur; buiten deze tijd wordt hij alleen geopend in geval van nood. Wie vroeger naar buiten wil moet eraan denken om de auto buiten de camping te parkeren en de voetgangersdoorgang (naast de grote poort) te gebruiken om naar buiten te gaan.
 • Gasten van buiten: wij vragen u om ons op de hoogte te stellen van eventuele gasten die u tijdens uw verblijf op de camping ontvangt. We moeten te allen tijde op de hoogte zijn van de aanwezige mensen op de camping, dus laat uw gasten zich bij aankomst registreren bij de receptie. Gasten van de kampeerders kunnen alleen met toestemming van de directie binnenkomen, na betaling van de toegangsprijs, in geval van een verblijf langer dan een uur, en na afgifte van de documenten en acceptatie van dit reglement. Gasten van buiten hebben toegang tot de camping van 9.00 tot 21.00 uur; na deze tijd moeten ze de camping verlaten, terwijl in het geval van een overnachting, de directie op de hoogte moet worden gebracht en het vastgestelde kampgeld moet worden betaald. De gast moet de volgende dag om 12.00 uur de camping verlaten. Als er geen voorafgaande toestemming van de externe gast is om te blijven, kan zowel de gast als de groep kampeerders worden verwijderd. Minderjarigen worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten, met een identiteitsbewijs, die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.
 • Afval: de juiste bakken moeten worden gebruikt om afval weg te gooien. Als u twijfelt over welke afvalbak u moet gebruiken, vraagt u ons dan alstublieft om uitleg.
 • Chemisch toilet: het is verboden om chemische toiletten leeg te gooien in de wc’s, de camping is uitgerust met een speciale chemicaliëntank, zoals vereist door de wet 319-1976.
 • Elektriciteit: de directie wijst alle aansprakelijkheid af en is niet verplicht tot vergoeding van eventuele schade in geval van onderbreking van de elektriciteit.
 • Omgeving: het is verboden om stenen uit de bossen rond de camping of uit de bloembedden op de camping te halen en ze mee te nemen naar de kampeerplek.
 • Vissen in het meer: ​​om te vissen in het meer moet men een vergunning en toestemming hebben, op straffe van een boete van € 200,00 per persoon. Neem voor informatie contact met ons op in het directiegebouw, wij zullen u helpen bij de verschillende bureaucratische stappen.
 • Schade: iedereen die schade toebrengt aan eigendommen van de camping of van andere gasten, moet op eigen kosten voor een schadevergoeding zorgen.
 • Kinderen: kinderen tot 10 jaar moeten worden begeleid naar de verschillende faciliteiten (met name toiletten en douches). Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun minderjarige kinderen, ze moeten op ze letten om andere gasten niet te storen.
 • Honden: honden moeten aan de lijn worden gehouden en, indien gevaarlijk, gemuilkorfd worden. Het wordt aanbevolen om de honden naar buiten te brengen voor het doen van hun behoeften en om de speciale zakjes te gebruiken. De eigenaren zijn ook verantwoordelijk voor schade aan personen of eigendommen.
 • Geen creditcard – alleen contant

De directie wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen of schade aan personen of eigendommen

Het is ook verboden:

 • om afval op de grond te gooien
 • gaten of greppels te graven
 • vuur te stoken buiten de aangewezen gebieden
 • schade aan vegetatie toe te brengen
 • vloeistoffen, oliën of brandstoffen op de grond te gieten
 • water te gieten
 • constructies van welke soort dan ook te bouwen
 • voorwerpen in de bomen te hangen
 • de afwas of de was te doen in andere dan de daarvoor bestemde wasbakken
 • de grill of barbecue op onjuiste wijze te gebruiken waardoor schade of overlast ontstaat
 • schoenen in gootstenen of douches te wassen
 • gootstenen of douches te gebruiken om plastic zeilen, dekzeilen, haringen of soortgelijke materialen schoon te maken

Toegang tot de camping impliceert acceptatie en volledige naleving van dit reglement, dat aan u wordt uitgedeeld bij het inchecken. De kampeerder moet ervoor zorgen dat ook zijn gasten het in acht nemen. De directie behoudt zich het recht voor om de klant die zich niet aan dit reglement houdt, te verwijderen.

De directie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de sportfaciliteiten en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door blikseminslag, overstroming, windhozen, atmosferische calamiteiten, vallende bomen enz. De directie is ook niet aansprakelijk voor verloren of gestolen voorwerpen van kampeerders en zal ook geen vergoeding hiervoor geven.

De directie behoudt zich het recht voor om te handelen in overeenstemming met de wet voor de vergoeding van eventuele schade veroorzaakt door de kampeerder of zijn gasten aan de vegetatie en aan de uitrusting van de camping.

De regeling kan op elk moment door de directie worden aangevuld of gewijzigd.