Camping Verordening

Hieronder de Verordening toegepast in de camping, met het doel om het verblijf aangenamer voor iedereen:

 • Reserveringen: wij verzoeken u om administratieve en organisatorische redenen de aankomst en vertrekdata te respecteren.
 • Standplaatsen: de toewijzing van de standplaats wordt op het moment van aankomst door de directie beslsi. Alle gasten worden verzocht de armband op het kampeerterrein te dragen, dit in verband met de veiligheid. Er kan niet zonder authorisatie van de directie van standplaats worden veranderd Caravans en tenten dienen volgens de instructies van de directie opgesteld te worden. De directie behoudt zich het recht voor om personen en / of meterialen de toegang tot het terrein te weigeren. Het parkeren van voertuigen is toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. De directie kan verzoeken de voertuigen te verplaatsen indien er ruimte nodig is voor de plaatsing van een tent of caravan.
 • Vertrek: de standplaats dient vrij te zijn voor 11.00. Daarna wordt er een extra dag in rekening gebracht.
 • Receptie: de receptie is open van 09.00 tot 21.00. Contante betalingen kunnen tussen 10.30 en 12.30 gedaan worden. Na dit tijdstip is de kassa gesloten. Bij aankomst ontvangt u een oversicht van de openingstijden. Wij raden u aan dit zorgvuldig te bewaren. Buiten deze openingstijden zijn de verschillende diensten niet beschikbaar.
 • Voertuigen: auto’s dienen op de daartoe aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Om veiligheidsredenen is 1 auto per standplaats teogestaan op het terrein. Van 01/08 tot 31/08 dienen alle voertuigen geprkeerd te worden op de parkeerplaats op het terrein.
 • Toegang: het hek gaat open om 0800 en sluit om 23.00. Buiten deze tijden alleen in noodgevallen. Wie eerder moet vertrekken dient de auto buiten het hek te parkeren en de voetgangerspoort te gebruiken.
 • Gasten: u wordt verzocht om eventuele externe gasten die op bezoek komen gedurende uw verblijf bij de receptie aan te melden. Wij dienen op de hoogte te zijn van alle personen die zich op het terrein bevinden. Gasten kunnen alleen met toestemming van de directie het terrein betreden na betaling van de toegangsprijs, in het geval van een oponthoud langer dan 1 uur, het achterlaten van een identificatie document en het accepteren van dit reglement. In het geval van overnachting dient dit aan de directie te worden medegedeeld en het betreffende tarief te worden afgerelkend. De gast dient de camping te verlaten voor 12.00 de volgende dag. In het geval van een niet aangemelde aanwezigheid kan de directie besluiten zowel de externe gast als de kampeerder(s) van het terrein te verwijderen. Minderjarigen hebben alleen toegang onder begeleiding van en volwassene die een identificatie kan overleggen en de verantwoordelijkheid op zich neemt.
 • Afval: al het afval dient gescheiden te worden en in de juiste afvalbakken weggegooid. Bij twijfel navragen bij de directie.
 • Chemisch toilet: het is niet toegestaan chemische toiletten in de normale toiletten te legen. Hiervoor is een
 • Electriciteit: in het geval van stroomonderbreking van welke aard dan ook is de directie niet verantwoordelijk voor eventuele schade daaruit volgend
 • Terrein: het is niet toegestaan om uit de omliggende bossen en uit de plantenbakken stenen mee te nemen naar de standplaatsen.
 • Vissen in het meer: om in het meer te mogen vissen is er een vergunning nodig, alsmede toestemming van de gemeente. Op het niet navolgen van deze regeòs staat een boete van Euro 200,00. Neem contact op met de directie voor informatie over de procedure.
 • Schade: wie schade veroorzaakt aan de eigendommen van de camping of van de andere gasten, is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding hiervan.
 • Kinderen: kinderen t/m 10 jaar kunnen alleen onder begeleiding gebruik maken van de verschillende diensten op het terrein, vooral in de toiletten en douches is de aanwezigheid van de ouders / begeleiders vereist. Zij zijn verantwoordelijk voor het gedrag van minderjaigen en diene ervoor te zorgen dat andere gasten niet gehinderd worden.
 • Honden: honden dienen aan de lijn gehouden te worden en in het geval van agressieve honden ook van een muilkorf worden voorzien. De honden dienen buiten het campingterrein hun behoefte te doen en de eigenaar dient de uitwerpselen met de daartoe bestemde plastic zakjes op te reuimen. De eigenaar is verantwoordelij voor alle schade die door de hond wordt veroorzaakt.

De directie is niet verantwoordelijk in het geval van schade aan personen of zaken of bij ongevallen op het terrein.

Verder is het niet toegestaan:

 • Afval te verspreiden
 • Gaten of sleuven te graven
 • Vuur te ontstejken buiten de daartoe aangegeven plaatsen
 • De begroeiing te beschadigen
 • Vloeistoffen en / of brandstoffen op het terrein te verspreiden
 • Water te verspillen
 • Constructies van welk type dan ook te bouwen
 • Zaken aan de bomen op te hangen
 • De vaat wassen of de was doen buiten de daartoe aangewezen wasplaatsen
 • De grill en / of de barbecue voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze aangewezen zijn.
 • Schoenen schoonmaken in de wasbakken of in de douches
 • De wasbakken of de douches gebruken om zeildoek, plastic zeil, haringen en aanverwante artikelen schoon te maken.

Het verblijf op de camping brengt met zich mee dat het bovenstaande reglement gerespecteerd dient te worden. Dit reglement wordt bij de check in overhandigd en er wordt verwacht dat u ook uw gasten hiervan op de hoogte brengt. De directie behoud zich het recht voor diegenen die het reglement niet respecteren van de camping te verwijderen.

De directie is niet aansprakelijk voor het gebruk van de sportfaciliteiten, voor schade ontstaan door blikseminslag, overstroming, windhozen, weersomstandigheden, het omvallen van bomen en planten etc. Tevens is de directie niet aansprakelijk voor, en vergoed geen verloren of gestolen voorwerpen.

De directie behoud zich het recht voor om in het geval van schade veroorzaakt door kampeerders of hun gasten aan de eigendommen en / of de vegetatie van de camping over te gaan tot het toepassen van de dienaangaande gerechtelijke procedures.

Dit reglement kan op elk moment door de directie aangepast of gewijzigd worden.